Swanson中文官网暂停服务

商品配送

 

境外商品  →   海外仓库  →  消费者下单  →  分拣打包   →  空运到港    → 清关   →   国内派送

 

配送时效:从订单出库发货至派送至您手中,预计派送时效为10-15个工作日。

 

-------------------------------------------注意事项------------------------------------

 

 

 

1、本网站派送时效为预估时效,具体派送时效不受以上约束;

 

2、如遇海内外大型活动,海关清关时效延长,或者遭遇台风,地震,暴雨等不可抗力因素,商品的派送时效不在预计时间范围内,具体的到达时效视情况而定;

 

3、当您同意注册为本网站用户的同时已授权本网站或其指定的承运商作为您的代理人承运您所订购的商品;

 

4、本网站暂不支持港澳台地区的商品派送。

©2018 Swanson.com Inc.保留所有权利。